რეგისტრაცია

1. აპირებს თუ არა თქვენი კომპანია გამოუშვას მინიმუმ აშშ $5 მლნ. ან ₾ 10 მლნ. ღირებულების ფასიანი ქაღალდები?

2. ჰქონდა თუ არა თქვენს კომპანიას ₾ 10 მლნ. ან მეტი მთლიანი შემოსავალი 2020 ან 2021 წელს?

3. ჰქონდა თუ არა თქვენს კომპანიას დადებითი EBITDA უკანასკნელი 3 წლიდან 2-ში (2019–2021)?

4. აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას მინიმუმ 3 წლის საოპერაციო ისტორია?

5. აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას 2019 და 2020 წლების აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები?

6. აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას მინიმუმ ₾ 500,000 მთლიანი კაპიტალი (2020 ან 2021 წლის შედეგებით)?

7. არის თუ არა თქვენი კომპანია წარმოდგენილი ერთ-ერთ შემდეგ სექტორში - ალკოჰოლი (გარდა ღვინისა და ლუდის), თამბაქო, იარაღების წარმოება, აზარტული თამაშები.